Kursus Sistem Ejaan Tatabahasa dan Bahasa Melayu

March 31, 2021

Two days course on "Kursus Sistem Ejaan Tatabahasa dan Bahasa Melayu" was held from 29th -30th March for CSPS staffs led by YM Puan Hajah Norati binti Bakar, from Dewan Bahasa dan Perpustakaan Brunei.