Jubli Emas

October 4, 2017

Selamat Menyambut Jubli Emas. Semoga Allah memberkati Majlis Sambutan Jubli Emas Menaiki Takhta Kebawah Duli Tuan Patik.

Sembah Tahniah dengan Ingatan Tulus Ikhlas daripada Kakitangan Pusat Pengajian Strategik dan Polisi (CSPS).