Istiadat Pembukaan Rasmi Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Negara (MMN) 2024

FEBRUARY 29, 2024
Istiadat Pembukaan Rasmi Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-20 Majlis Mesyuarat Negara (MMN) bagi Tahun 1445 Hijrah / 2024 Masihi