Terasul Bahasa Dalam dan Susunan Kedudukan Jemputan (Protokol)

October 5, 2020

Briefing on 'Terasul Bahasa Dalam dan Susunan Kedudukan Jemputan (Protokol)' was held yesterday at CSPS. The brief was delivered by YM Awg Dato Paduka Razali bin Hj Badar, Penolong Kanan Yang Di-Pertua; YM Awg Faiz bin Hj Sahat, Pegawai Protokol and YM Ak Mohd Noor Hamaddi b. Pg Ahmad, Pegawai Adat Istiadat.